Kategorier
Preparations

[:en]Åkermans razor[:sv]Åkermans rakkniv ?[:]

[:en]The title is a bit of a rebus and paraphrase from an ”Original Author”

Ockham’s Razor – ”If several explanations for the phenomenon occurs, choose the simplest of them,” ”which does not always appear to be the most relevant observation”.

Hanlon’s Razor – ”Tillmät never an intentional phenomenon with evil intention, when the explanation can be attributed to pure stupidity.”

My own little paraphrase.

Åkermans razor – creation appears to be a paradox that intialt done in a reasonable direction where the end result seems to be more (un) reasonable?

Good continuation and Happy New Year ´& Live well / Mikael

 [:sv]Rubriken är lite av en rebus och parafras från  ”Orginalförfattar’n”  samt så kan man även tolka det som en släng av hybris.

Ockhams rakkniv – ”Om flera förklaringar till fenomen förekommer, välj den enklaste av dem”, – ”vilket inte alltid förfaller vara den mest relevanta observationen”.

Hanlons rakkniv – ”Tillmät aldrig ett uppsåtligt fenomen med ond avsikt, när förklaringen kan tillskrivas av ren dumhet”.

 

 

Åkermans rakkniv

Min egna lilla parafras.

 Åkermans rakknivSkapandet förefaller vara en paradox, som initialt sker i en rimlig riktning, där slutresultatet förefaller bli flera (o)rimliga ?

God fortsättning & gott nytt år Lev väl / mikael[:]

Lämna ett svar