Kategorier
Preparations

Att tro sig veta om ?

IMG_3342 jpegHur Charles Darwin tänkte när han skrev Origin of spices by natural selection är inte helt enkelt att veta. Jag tror hur som helst att det kan finnas goda  skäl att revidera Herbert Spencers beskrivning av Charles Darwins bokverk som av HS bl.a förklarades med det kända citatet: “Survival of the fitest” som en förklaringsmodell av “Darwins” begynnelse förklaring. Min ringa mening är att den gode Herbert Spencer’s förklaringsmodell inte funkar utifrån nedanstående angivna skäl.

Det enkla skälet enligt mig är att de mest anpassningsbara inte överlever utan att de “bara” lever i det ofärdiga varandet.IMG_2838

Jag kan hålla med om att de anpassningsbara överlever. Men att de “mest” anpassningsbara LEVER. Som med mycket jag gör anspråk på att ut/inveckla så är detta med viss sannolikhet kontroversiellt, och bör eller skall inte stå emotsagdt. Jag välkomnar ett samtal eller kommentarer rörande mitt påstående, och böjer mig gärna för den tolkning och förklaring som rätar ut mina funderingar eller frågetecken hur Herbert Spencer menade, med sitt berömda citat “Survival of the fitest” .

Själv så ser jag det i dag som vad Charles Darwins beskrivning eller resultat leder till är att levnad är för de mest anpassningsbara & överlevnad är för de anpassningsbara genom naturligt urval.

Med önskningar om ett gott leverne.?PER.M.AAIMG_2841

 

Lämna ett svar