Kategorier
Blog

Konstanter!

Tro på försanthållanden som kan hållas för otroliga.

Mycken av våra ”sanningar” är subjektiva upplevelser som vi vill legitimera genom valda argument.

Kategorier
Blog

1 stort ansvar!

”Jag kan tro på sanningen givet att den är otrolig”. sign undertecknad

Det är nu mera sällan att jag skriver i detta medium, men finner dagen till ära att fälla några beskrivningar av ens tankar som fluktuerar till och från i de stora begreppen nedan.

Hur sätta ord på konsten att överleva?
(här några violblygsamma försök)

  • andas om du kan & vill.
  • skydda dig om du kan & vill.
  • drick om du kan & vill.
  • ät om du kan & vill.
  • sov/vila om du kan & vill.
  • berör någon annan om du kan & vill.

Och framförallt rör dig ur eller ifrån konsten att överleva till konsten att leva i varandet, naturligtvis i din ofullkomlighet så skyndsamt du kan & vill.

Ovan text är även en violblygsamm passning till alla de av oss som gör anspråk på att instruera i ämnet Överlevnad på naturens villkor!😍 Glad vår & påsk önskas till alla

Med energirika hälsningar Mikael

Kategorier
Blog

För vår kreativitet!

Är något som har ägt rum i den sista Vintermånaden februari. Har tillbringat tid med elever från Storuman fhsk. Där det bland annat handlat om konservering av grösaker genom mjölksyrning, skidtillverkning, och krisberedskap i Urban miljö.

Titeln har präglat dessa veckor av göromål. Reflektion och tips sprungna ur de uppkomna situationerna. Myntade ord som att ”tomhet är kreativitetens moder” har framförts, glädje och humorns betydelse i alla möjliga sammanhang… BAS Betydelse av sammanhang har också nämns!