Kategorier
Preparations

Buschcraft kursen 

Är igång. Undertecknad och den lysande Mattias Norberg är igång med vår.första gemensamma hantverkskurs, norr om Norrtälje, vid Svanberga.Sista aktiviteten för dagen Smide av knivblad med.hjälp av fältässja, EM.har ägnats till tillverkning av nätnål och kavel. Duktiga deltagare är glädjande och inspirerande.

Lämna ett svar