Kategorier
Preparations

Decrease to increase !

Foto0279Hej alla! som titel’n lite avslöjar så anser jag att detta är ett faktum i en tanke att förvandla Överlevnad till Levnad. I bland kan det ha ett stort värde med att minska marginalerna för att paradoxalt nog öka dem. Mycken övning när det gäller vårt så kallade samspel med den omgivande naturen har bäring till just att utsätta sig för en del utmaningar och kunskaper och färdigheter som inte längre efterfrågas på samma sätt. De får helt enkelt stå tillbaka till förmån för kunskaper och färdigheter som är anpassade till vad som idag efterfrågas.

Skillnaderna kan jag uppleva är mycket kopplade till beständighet då dagens kunskaper och färdigheter snabbt blir omoderna pga den skyndsamma utvecklingen av nya ting och tekniker.

Men i många avseenden så är våra grundbehov fortsatt desamma som tidigare i vår mänskliga utveckling. Vem av oss är det som driver på den snabba förändringen månntro? Är det kanske någon/några som vill att konsumtionen och vår både nedbrytande och i viss mån hållbarare tillväxt behöver hålla ett högt förändringstempo.

I våra strävanden att flytta fram sina ”positioner” så förefaller det inte allt för sällan i en större kontext som om det går i en motsvarande riktning

Var naturligtvis /Mikael

 

 

 

Lämna ett svar