Kategorier
Blog

Den fria viljan?

Det förefaller äntligen som att ett fåtal som tolkar kvantmekaniken, numera postulerar att helheten kan vara större än summan av sina delar.

För min violblygsamma del så är SJÖPUNGEN för mig en komponent av detta mervetande. Ta er dopp och kanske heja på SJÖPUNGEN på väg mot botten. Det är ju där SJÖPUNGEN existerar det förefalller finnas fäste. Lev och MÅ

Lämna ett svar