Är ett nytt redskap är fött?

Tror jag!  Undertecknad kom med en idé, till att skapa en  ”Heilo”. Namnet och tillverkningen tillskrivs Tobias Karlsson.

Hur ser då verktyget Heilo ut? Heilo beskrivs bäst med en bild, den är skapad av en uttjänt hästsko. Heilo liknar i sin funktion mycket en Ulo och kan användas till exempel för skrapning av skinn. Heilo’n är även enfasig i detta utförande. Btw 

Buschcraft kursen enligt mig präglas av stor skaparglädje. Lev väl Mikael

Lämna ett svar