Kategorier
Blog

För vår kreativitet!

Är något som har ägt rum i den sista Vintermånaden februari. Har tillbringat tid med elever från Storuman fhsk. Där det bland annat handlat om konservering av grösaker genom mjölksyrning, skidtillverkning, och krisberedskap i Urban miljö.

Titeln har präglat dessa veckor av göromål. Reflektion och tips sprungna ur de uppkomna situationerna. Myntade ord som att ”tomhet är kreativitetens moder” har framförts, glädje och humorns betydelse i alla möjliga sammanhang… BAS Betydelse av sammanhang har också nämns!