(Över)levnad för de mest anpassade ?

Färd i rumtiden

Föreläsningen som berör vår tid. Tillsammans med Elin & Elof tar jag dig med, på ett äventyr utan gränser. Jag vill ge dig modet att våga.

Väl mött ! hälsningar
Mikael Åkerman

De huvudsakliga värdeord föreläsningen kännetecknas av är.
– Attityd.
– Attraktion.
– Aktivitet.

Målfurmuleringen för föreläsningen utgår från SMART
SyfteErbjuda mervärden hos gruppen & den enskilde männsikan.
Mål:  Skapa kusnskapsutvidgning.
Aktivitet: Värdet av rörelse & förnöjsamhet.
Resurs: Inventera styrkor/svagheter.
Tid: Ge riktningsanvisningar med förklaring.

Praktisk information för Bokning eller Intresse
Tid: enligt överenskmmelse.
Antal timmar: – 2 timmar – halvdag – heldag eller efter annan överenskommelse.
Plats: enligt överenskommelse.
Pris: enligt överenskommelse eller 11900 – i timmen + reseersättning.
Kontakt: +46 79 336 90 66 mail mikael@renatu.re