Kategorier
Blog

Jag vill putsa lite på en knivig historia!

När vi undersöker vår historia så är det ett antal inovationer som sticker ut! Den enligt mig som sticker ut allra mest är den skärande eggen, varför? Jo för att jag finner inte något som har och har haft en mer betydelsefull inverkan på förmänniskor och den moderna mänskligheten över tid.
Vad vi behöver komma ihåg är att den nu dominerande ståleggen forfarande är en mycken liten del i förhållande till betydligt äldre sten/glas eggar är.

När jag första gången hantverkade med materialet flinta så infann sig en slags aha upplevelse att detta har någon i min släkt ägnat sig åt en hel del! Den upplevda kopplingen var magisk även om den bara varade i någon minut.

Det finns intressanta teorier hur allt startade för en lång tid tillbaka, här är en länk som ger en liten beskrivning. https://sverigesradio.se/artikel/3914025

Flintaxe head

När jag skapade en replika av Ötzi´s brons yxa genom att gjuta i sandform, så var det också magiskt. Ett viktigt skäl är att det blev tydligt hur viktig just HANDEN & ÖGATS Kunskap är.

Ötzi replika
Från myrmalm till färdig ”kniv”

Vad är en bra kniv? Nedan några tankar och förklaringar.
. 1 – Se kniv – knivslida – skärpeverktyg som ETT,  
. 2 – Lär dig förstå & behärska knivens skärande egenskaper.
. 3 – Lär dig om återskärpning av knivseggen där vinkeln är av vikt. 
. 4 – Lär dig om fibrers & olika materials egenskaper. 
. 5 – Öva i knivhandhavandets ädla konst så att dina motoriska färdigheter blir mer van.
. 6 – Kom ihåg att din Stålkniv är en kompromiss av en mängd olika stålknivar. 
. 7 – Var trygg med vad historien förmått ”mejsla fram” om knivens funktioner i olika miljöer.
. 8 – Låt dock inte historien hindra din egen kreativitet när det gäller knivens form & funktion.
. 9 – Föredra seg & skarp egg framför hård & varaktig egg. HRC 57-59
. 10 – Föredra en knivlängd mellan 11 & 13 cm (ger bredaste användningsområde enligt undertecknad)

Att som jag gjort i ovan text beskriva i korta ordalag en av den viktigaste inovationen för hel mänsklighetens historia är klurigt, se det som ett kort inlägg i ett fantastisk stort och spännande sammanhang. Jag uppmuntrar alla de ni som är intresserad att finna er kniv modell för nu. Samtidigt som i ert ljus av ny kunskap och erfarenhet kunna ombestämma er för ny exempelvis knivmodeller. Kom också gärna i håg att när det gäller verktyg och många andra ting så är det i mångt och mycket en kompromiss av många.

Det som många gånger fäller avgörande positivt eller negativt är er förmåga att handha er verktyg eller ting.Lämna ett svar