Kontroll en form av ”rädsla” !

Vilse i livet finner nya stigar.
Vilse i livet finner nya stigar.

Är hos en tjej som heter Viveka ! Och har dragit ett kort ur en lite större hög av kort som beskriver en hel del tänkvärt. Rädslan i detta fall kan kopplas till behovet av kontroll där vår fara att släppa taget över en del av vårt kontrollbehov, skulle kanske  innebära ett större närmande till att bli ett ett med sitt egna livsflöde av energi. När vi vill ha kontroll så styr vi det inte allt för sällan det, till våra så kallade fördelar, vilket i själva verket inte alltid är det ”bästa” för oss. När vi tror oss ha kontroll över hela livet så ger det inte givet access till hela vårt ”naturliga” flöde. Vi styr det då i många fall i en riktning grundat på våra tidigare minnen och händelser. Om vi tar en djupare titt inom oss och ser över våra egentliga behov av kontroll och därifrån gör oss mera medvetna om när och varför du väljer att ta kontroll över just denna situation eller relation. Försök därifrån titta på din ”rädsla”och hela den. Släpp paradoxalt en del av ditt egna kontrollbehov vilket kommer/kan öppna för att själv inte vilja bli kontrollerad.

Lämna ett svar