Kategorier
Preparations

”Körkort för friluftsliv”

Deltagare SÖS 2014
Deltagare SÖS Gk 2014

Så uttryckte sig en deltagare vid namn Nicklas Sundin sig om Svenska Överlevnadssällskapets grundkurs barmark 2014. Formuleringen är intressant och sänder en del eftertanke. Undertecknad har under en dryg vecka varit med och arrangerat Grundkurs barmark i Västernorrlands skogarna, närmare bestämt Fränsta ca 50 km väst Sundsvall. Kursen har behandlat ett antal moment om överlevnad på naturens villkor. Att som en ledare av flera få vara med och arrangera kursen har varit både stimulerande och kul, någon beskrev Konsten att överleva och differensen med konsten att leva som att i en Överlevnadssituation vill du ta dig i från den uppkomna ”krisen” hotet eller vad det nu kan vara. Medans konsten att leva på naturens villkor handlar mera om att frigöra resurser till att förflytta sig i samklang/samförstånd och i riktning med den omgivande naturen.

Manlavskok i kokgrop
Manlavs kok i kokgrop

Vad har berörts under kursen? – Eld uppgörning – Fysiologi – Knivkunskap – Orientering – Nödsignaler – Nödutrustning – Sjukvård – Växter – Bivacker – Primitivt Jakt och fiske – 3 dygns simulerad ”Överlevnadssituation”

Fågelfälla
Fågelfälla

Sammantaget så har kursen för mig varit mkt givande och fantastiskt möte med nya människor.

Guess strax innan hundsim
Guess strax innan hundsim

IMG_1083[1]Guess har naturligtvis varit med och stortrivts, han gillar ju även större flockar.

Lämna ett svar