Primivt Jakt & fiske i en överlevnadssituation

Skrapning av skinn på skavbom (skrapstock mitt eget namn)
Skrapning av skinn på skavbom (skrapstock enligt mig)
Fågelfälla
Fågelfälla

Är kursen för dig som önskar veta mera om hur vi jagade & fiskade förr samt tillverkade vår utrustning med enkla redskap. Vi kommer även att beröra hur man garvar och bereder skinn.

Plats: Skuleskogen bräcke 201
Kostnad: 2 995 SEK
Mat: Egen mat.
Utrustning: Beklädnad efter väder.

Boende: Eget tält el. motsvarande

Kurssyfte: Insikter om samspelet mellan människa & djur i ett jakt och fiske perspektiv med primitiva metoder.
Kursmål: Kunna tillverka enkla och primitiva Jakt och fiske redskap samt bevara (konservera) fisk och vilt
Anmälan: Via mail, info@renature.se