Primivt Jakt & fiske i en överlevnadssituation 2023

Skrapning av skinn på skavbom (skrapstock mitt eget namn)
Skrapning av skinn på skavbom (skrapstock enligt mig)

Fågelfälla
Fågelfälla

Är kursen för dig som önskar veta mera om hur vi jagade & fiskade förr samt tillverkade vår utrustning med enkla redskap. vi kommer även att beröra hur man garvar och bereder skinn.

Plats: Skuleskogen bräcke 201
Tid: 26/9-29/9
Start: 26/9Kl 17.00
Slut: 29/9 Kl 12.00
Kostnad: 2495 SEK
Mat: Egen mat.
Utrustning: Beklädnad efter väder.

Boende: Eget Tält motsvarande

Kurssyfte: Insikter om samspelet mellan människa & djur i ett jakt och fiske perspektiv med primitiva metoder.
Kursmål: Kunna tillverka enkla och primitiva Jakt och fiske redskap samt bevara (konservera) fisk och vilt
Anmälan: görs via mail info@renature.se

Lämna ett svar