Referenser

Föreläsningar / Aktiviteter:

Kurs: Överlevnadstekniker för Fjälledare.

Under en intensiv vecka av ganska sträng kyla hade Fjälledarna vid Storumans folkhögskola  deltar i Mikael Åkermans och Jonas Marjamaa kunskap inom medicinska området, byggande av olika typer av skydd, eld, transporter av skadad person och spårning av den saknade personer. Teori och praktiska övningar blandas på ett sätt och instruktörer na var uppmärksam, vilket skapade en känsla, att vi formade kursen tillsammans. Bland annat tar vi hand om hypotermisk person i 30 minusgrader i djup snö. Vi gjorde eld på färsk björk och byggde snöhyddor det stärkte gruppen och var mycket lärorikt!

Jag kan starkt rekommendera Mikael som berättare, lyssnare och instruktör!

Magnus Brogren, produktutvecklare, Hilleberg the Tentmaker.
………………………………………….. ………………………………………….. ……………………………………

Konstutställningar: 12 maj-25 augusti 2012 är det visas Mikael Åkermans utställning “Origin of nature” här i Örnsköldsvik Museum & Art Gallery.

Utställningen innehöll verktyg / utrustning innan Mikael ryska äventyr 2013, att leva ensam i Ural under ett år. All utrustning var Mikael själv gjort. Utställningen berättade om Mikael syn på samspelet mellan människa, natur och teknik. “Human närvaro och kontakt är ett grundläggande behov vi har. Konsten att leva med konsten att överleva i naturens villkor.” Mikael show var en del av skydd.

En utställning bör ställa frågor för besökarna själva, så att de får en ökad självinsikt, den person som du bör ha en god kunskap om livet är “själv.” Mikaels utställning hjälpte kanske lärt sig mer om dig själv i en situation med en crisesituation, och vad du kan göra själv.

Ulla Tällström konstintendent Örnsköldsviks Museum & Art Gallery
..………………………………………………………………………………………………………………………

Kurs /Aktivitet:
Course: Survival Technique’s for Mountain leaders.

Hej! Jag heter Linn Lundin, född och härdad i Alfta i Hälsingeskogarna.

Jag jobbar för nuvarande i Hemsedal, jämte som jag planerar en långtur med två fränder längs Svenska fjällkedjan som ska ta sin början i februari 2014. Långturer har blivit min kopp av te och jag hoppas få möjligheten att fortsätta med dessa i många år framöver. Vintern har alltid varit mig kär och jag älskar det mesta som har med snö och bitande kyla att göra, gärna lite kärvare dagar så man får känna att man lever.

Jag gick under åren 2010-2012 på fjälledarlinjen i Storuman och hade där äran att få jobba i symbios med Mikael och Jonas under en vecka i januari 2012. Vi gick då i teorin och praktiken igenom överlevnad i vinterklimat i en kurs som Mikael och Jonas kallar “Supervivet alta nix” (Överleva i djup snö).

Delarna vi gick igenom var;
– Orientering
– Utrustning                                          Fjällledare 021
– Skydd
– Den skärande eggen
– Eld
– Mat och vätska att finna i nöden
Utöver detta så fick vi också två dygn ute i enmans snöbivacker eller alternativt sovgrop i snön eller under gran. Under dessa dygn var vi knapert utrustade, med tanken att vi från början bara skulle ut på dagstur. Och fick sedan klara oss med det vi hade.

Vi fick också tillfällen att öva första hjälpen och hantering av andra krissituationer som skulle kunna uppstå när man är ute i naturen.

Tid för reflektion och diskussion under utbildningsdagarna fanns alltid och vi hade i största möjliga mån möjlighet att påverka vad vi ville lära oss och grotta in oss mera i. Min roll under denna vecka var att förbereda de logistiska bitarna och se till att allt flöt på bra och var väl förberett tills kursen skulle börja, samt vara länken mella klassen och instruktörerna. En roll som var busigt enkel att ta på sig när man har att göra med människor som Jonas och Mikael. Summasummarum var det en väldigt bra kurs och vi rankade den i toppen av alla de veckor vi hade under tiden i Storuman. Det var en ren fröjd att få ta del av deras kunskap och metoder! /Linn Lundin, Hemsedal 01-02-2013