Kategorier
Preparations

Skapa i lergodslera!

I veckan har undertecknad jobbat med lera, tanken är att skapa något som kan vara användbart för mitt äventyr, Lera är ju ett helt fantastiskt material att skapa ur. Jag har föreslagit för min Läkar kompis att jobba med lera, borde innföras för Läkare som jobbar med frakturer pga att det ger en så bra känsla för form. Tror utan vetenskapligt stöd att det skulle hjälpa på flera plan. Vi får se hur det går med det senare.

Bild 1 visar själva klumpen av lergodslera en fördel är att blanda in Schamott (gruskorn) för att på så vis armera leran och göra den mera hållbar. Bild 2 visar knådning och inblandning av Schamott (gruskorn) i leran. Bild 3 visar tekniken tummning där man knodar en rund boll och sedan startar med att trycka in tummen till ca 7 mm från botten av leran, därefter får man tumma från botten och uppåt med fingrarna till något man önskar. Bild 4 visar hålet efter tummen. Bild 5 visar gjutna kakelformar av gips. Bild 6 visar bl.a  min kakelplatta. Bild 7 visar en ny formmetot som kalas ringla man börjar med en botten sedan ringlar man lera och fäster med något som kallas N metod. Bild 7 visar infästning vid ringling. 

 

För att lera skall kunna kallas keramik så behöver temperaturen upp i ca 600 grader C, Nackdelen med samma material är att det är ganska tungt att frakta om man rör sig och att det är relativt känsligt för stötar. Ett av de skäl att keramik växte fram när vi blev mera bofasta som art.

Det vi jobbat med är lergodslera som är mera vanligt i den här delen av Europa medans Stengodslera är mera vanligt i Orienten och Kina.

Jag klistrar två länkar från wikipedia som mera beskriver

Lergodslera: http://sv.wikipedia.org/wiki/Lergodslera 
Stengodslera: http://sv.wikipedia.org/wiki/Stengods

Längre fram skall jag beskriva hur vi gör när det blir Keramik genom svartbränning.

Vad sker hos er?

 

Lämna ett svar