Tycks ju funka med gammel Samsungen. bra när android´n forfarande e trasig.

http://twitter.com/mikaelakerman/status/241519361460957184 @mikaelakerman on August 31, 2012 at 02:54PM

Lämna ett svar