Hem

Välkommen till min hemsida och blogg. Jag som skriver det mesta på hemsidan heter Mikael Åkerman.  Jag försöker beskriva tankar om tankar & möjligheten till koppla dem till mina så kallade erfarenheter, och de i sin tur handlar i stor del om konsten att (över)leva i samspel med ens omgivande natur! Inga anspråk görs att stå för fakta. Många av de ämnen som beskrivs ut i från egen empiri, samt hypoteser med inriktning  i vårt mänskliga behov till en mängd olika kopplingar.

 

Vad är mitt syfte & vision med hemsidan?
– Visa på olika samspel mellan människa natur och teknik.
– Att man kan finna sin näring av erfarenheter & kunskaper som berikat människans (över)levnad i tusentals år.
– Beröra känslan av ett sammanhang.

                                                                    En beskriven tanke.

Vi som med önskan återkoppling frågar oss, vad skall ett djur, en växt, en sten tjäna till?  till de av oss som ställer frågan, visar jag er att jorden sover med öppna ögon.