Mikael

Detta är en del av vad Mikael Åkerman gjort!

2015 blev det lite rörlig bild med bl.a. mig i rutan: Vara i fred

Vem är Mikael Åkerman?

Man skulle kunna säga produkten av ett obrutet släktled miljoner år bakåt.

Svaret på den frågan varierar naturligtvis beroende på vem man frågar, men om man frågar mig, så vill jag svara en kille/man som är ytterst nyfiken och intresserad av andra människor.

Någon ”klok” människokännare bedömde undertecknad med bokstavs kombinationen E.N.F.P enligt MBTI. Om det är bra eller dåligt vet jag ej, men tror att beskrivningen stämmer relativt hyggligt.

En litet semesterprat av undertecknad: radioovik.se/mikael-akerman/

Vad har jag gjort inom läran om samspelet mellan människa natur och teknik?

 • Begått både många och viktiga ”misstag” som kanske har lärt mig det allra mesta
 • Ägnat ca trettio år till att förstå levnad och överlevnad i ett större sammanhang
 • Läst ”Människa natur och teknik” samt ”skinngarvning och sömnad” vid institutet för forntida teknik
 • Läst utomhuspedagogik vid Linköpings universitet
 • Inspirerat(s) och instruerat(s) andra via många kurser, utbildningar & föreläsningar i ämnet
 • Undervisat i djungelöverlevnad i Malaysia, samt tillbringat tid med Urangasli (Malaysias urbefolkning)
 • Vid två tillfällen gjort militär utlandstjänst i Bosnien och Kosovo.
 • Varit konstnärlig representant vid utställningen SHELTER på Örnsköldsviks museum
 • Besökt och vistats med beduiner i Bahariaöknen i Egypten
 • Träffat ytterst kompetenta vänner på en mängd intressanta och viktiga områden
 • Är och har varit hyggligt duktig på att kopiera andras förmågor, väldigt lite av vad jag lärt mig har jag tänkt ut helt själv.

”Ett gott omdöme beror på erfarenhet, och erfarenhet får man pga bristande omdöme.”

Tanken med denna hemsida är att lyfta de viktiga tankar & färdigheter som jag bedömt för min/vår (över)levnad på naturens villkor. Hoppas att något kan inspirera dig.

Varma hälsningar Mikael