Hej jag är Mikael Åkerman. Här beskrivs bl. a lite tankar om insikter och erfarenheter i konsten att (över)leva i samspel med sin omgivande natur!

Min devis är: Gör vad du kan, med vad du har, där du är.
Sign: Bill Widener

Vad är syfte/mål med hemsidan?

Vara en inspiration till ett ökat naturdeltagande, präglat av förnöjsamhet och ro till den omgivande naturen.

Vi som med önskan om återkoppling frågar oss; vad skall en sten, en växt, ett djur tjäna till? Till de av oss som ställer frågan, visar jag er som lever i världen att jorden sover med öppna ögon