Hem

Välkommen till min hemsida och blogg. Jag som skriver på hemsidan heter Mikael Åkerman. Här beskrivs mina tankar med koppling till mina insikter och erfarenheter, som i sin tur handlar till stor del om konsten att (över)leva i samspel med ens omgivande natur! Min devis är  – flytta ändan framåt, så kommer huvudet att följa med –

Vad är mitt syfte & vision med hemsidan?
– Visa på olika samspel mellan Natur — ”Människa” & teknik.
– Att man kan finna sin näring av erfarenheter & kunskaper som berikat människans (över)levnad i tusentals år.
– Beröra känslan av ett sammanhang.

                                                                    En beskriven tanke.

Vi som med önskan återkoppling frågar oss, vad skall ett djur, en växt, en sten tjäna till?  till de av oss som ställer frågan, visar vi er som lever i världen att jorden sover med öppna ögon.