Kurser

Välkommen till Re.Nature’s kurs- & föreläsningsutbud. Mera om utbudet finner du i länkarna.

Nedan några beskrivningar utifrån hur vi tänker oss kurs- & föreläsningsupplägg

wpid-DSC_0049.JPG

Vi ser den upplevelsebaserade inlärningen som mervärdet, där balansen mellan praktiskt handhavande (ögats & handens kunskap) och intellektuell stimulans som viktig komponent för den totala upplevelsen.

Vi ser även utifrån ledarskapsnivå att denna ekvation har bäring i vår utbildningsambition:

S = P x M (Samarbete = Potential x Motivation)

Upplägg

Vårt upplägg följer PUSS:en: Planera – Utför – Samarbeta Sammanfatta.

Målformulering

Vår målformulering utgår från SMART:

Syfte (mervärden)
Mål (kunskapsförändring)
Aktivitet (hälsoeffekter)
Resurs (inventering)
Tid (de mätbara)