Kurser

Välkommen till Re.Nature’s kurs & föreläsnings utbud. Mera om utbudet finner du i länkarna.

Nedan några beskrivningar utifrån hur vi tänker oss kurs & föreläsnings upplägg

Vi ser den upplevelsebaserade inlärningen som mervärdet, där balansen mellan praktiskt handhavande (ögats & handens kunskap) och intellektuell stimulans som viktig komponent för den totala upplevelsen.

Vi ser även utifrån ledarskaps nivå att denna ekvation har bäring i vår utbildningsambition.

L=P x M (Ledarskap=Potential x Motivation.

Vårt upplägg följer PUSS Planera – Utför – Sammanfatta – Sammanställ.

wpid-DSC_0049.JPG

Vår målformuleringen utgår från SMART

Syfte (mervärden)
Mål (kunskapsförändring)
Aktivitet (hälsoeffekter)
Resurs (inventering)
Tid (de mätbara)