Kategorier
Blog

1 stort ansvar!

”Jag kan tro på sanningen givet att den är otrolig”. sign undertecknad

Det är nu mera sällan att jag skriver i detta medium, men finner dagen till ära att fälla några beskrivningar av ens tankar som fluktuerar till och från i de stora begreppen nedan.

Hur sätta ord på konsten att överleva?
(här några violblygsamma försök)

  • andas om du kan & vill.
  • skydda dig om du kan & vill.
  • drick om du kan & vill.
  • ät om du kan & vill.
  • sov/vila om du kan & vill.
  • berör någon annan om du kan & vill.

Och framförallt rör dig ur eller ifrån konsten att överleva till konsten att leva i varandet, naturligtvis i din ofullkomlighet så skyndsamt du kan & vill.

Ovan text är även en violblygsamm passning till alla de av oss som gör anspråk på att instruera i ämnet Överlevnad på naturens villkor!😍 Glad vår & påsk önskas till alla

Med energirika hälsningar Mikael