Kategorier
Preparations

En sann kulturbärare !

är Johan och Nordic bushcraft, johan med sina jämlikar försöker enligt undertecknad sprida kunskaper om vår (över)levnad vidare på ett inspirerande och samtida sätt. johan är också en enligt mig en sann bärare av vårt nordiska kulturarv, han bär det i en riktning som inspirerar inte bara undertecknad utan många av oss som önskar förstå samspel mellan människa-natur-teknik på ett begripligt och förnuftigt sätt. Enligt en av mina kloka mentorer som har initialerna JON så skapar Johan därigenom en rimligare värld.

Refererar Johan nedan lite till dig om min text ovan vem du är.

http://nordicbushcraft.outdrr.com/om-mig/

Bäste hälsningen Mikael

Ps: Har lite koll på dina strävanden även om jag ej kommenterar dem så ofta: Ds

Lämna ett svar