Kategorier
Preparations

Har anlänt till Svenska överlevnadssällskapets grundkurs 2015 delar av instruktörs kåren för kursen på plats. Harry Sepp och Tobias Karlsson saknas på bilden men anländer senare. I morgon anländer deltagarna till kursen. ska bli kul att få vara i Medelpad skogarna i två veckor och träffa nya ”(över)levnads förmågor. till er deltagare sin läser detta så säger jag välkomna under morgondagen. / Mikael Has arrived in the Swedish survival Society Basic Course in 2015 parts of the instructor corps for the course in place. Harry Sepp and Tobias Karlsson is missing in the picture but arrive later. Tomorrow arrives the participants to the course. must be fun to be in Medelpad forests in two weeks and meet new ”(over) living abilities. to your participants their reading this then I say welcome tomorrow. / Mikael

via Facebook http://ift.tt/1GOl2a1

Lämna ett svar