Konstanter!

Tro på försanthållanden som kan hållas för otroliga.

Mycken av våra ”sanningar” är subjektiva upplevelser som vi vill legitimera genom valda argument.