Kategorier
Preparations

Pilgrimsvandring !

kg hammar
Bilden lånad

Är något som undertecknad nu anmält sig till. Glädjen att få ingå i ett sammanhang med en av det klokaste som vi i Sverige förmår att presentera nämligen KG Hammar som jag följt genom media i alla år är kul. Till saken hör att jag har lämnat den Svenska kyrkan som medlem för ett antal år sedan, men har igenom min barndomskamrat JON upptäckt hur enormt inkluderande den Svenska kyrkan är genom honom, JON är säkert inte helt och hållet representativ för hela den teologiska institutionen men han har givit mig verktyg att kunna utforska lite mera om hur saker förfaller att vara. Min grundsyn är agnostisk d.v.s att jag betvivlar att det finns en SKAPARE. Men att jag inte kan veta lika lite som att jag kan bevis a icke existens. Har varit med i förbundet Humanisterna med Christer Sturmark som ordförande och förlikar mig gärna än idag, med att tro på allt där det finns förnuftiga skäl att förhålla som sant. Men genom mina upplevelser och hur jag än anstränger mig så kan jag ej exkludera en URMAKARE till hela vårt universum(a). Lawrence Krauss har beskrivet och visat på att någonting  kan uppstå ur ingenting vilket jag ännu inte har förlikat mig med, Lite kopplats till orsak och verkan faktiskt. Dvs att om jag förstått det hela rätt att det isf finns en verkan men ingen orsak. Har har ännu inte begripit den förklaringsmodellen, tills det sker så känner sig undertecknad bekväm med att man som KG Hammar en gång förklarade det att man citat:  ramlar ej ur GUD.

Lämna ett svar