Svar direkt på svår defekt !

Är något som många gånger önskas i en snabbt föränderlig värld för att vissa på handlingskraft och som i högre grad efterfrågas och premieras i en allt skyndsammare livscykel. Att kunna vara tydlig i att definiera diagnoser av olika slag känns som eftersträvansvärt. Där exkluderande av ett antal faktorer blir en av konsekvenserna för att kunna få hjälp. Min känsla är att det är att reducera både vår komplexitet och enkelhet på samma gång. Mitt bidrag till en sådan debatt eller syn är en kraftigt förenklad bild där allas vårt samhälliliga ansvar överförs till en institution.

(null)

Lämna ett svar