Kategorier
Preparations

[:sv]Vad talar Elin & Elof om ?[:]

[:sv]

Fenomenet tillhör både Elin & Elof

Elin & Elof har följande budskap att meddela efter en tids samtal. Vi har funnit följande antagande mellan utveckling & förändring. – På vandring längs de ofärdiga varandets stig, förhåller sig förändringen till rummet, så som utvecklingen förhåller sig till tiden.

”Pappan” viker nu in hovarna och skriver god morgon och sov gott.

Nu har Pappa’n vaknat och insett att Elin & Elof var vädigt trötta i sina antaganden, där en mera fylligare förklaring till deras hypotes är på sin plats.

Vad vill de åstakomma med sina samtal ?
De önskar beskriva nyans skillnad i språket.

Vad är likheten mellan begreppen förändring och utveckling ?
De kan med fördel verka i båda ”fenomenen” tid & rum.

Vad förefaller vara en skillnad mellan tid och rum enligt Elin & Elof ?
Den tänker sig tiden som irreversibel medans rummet kan även vara reversibelt.

Finns det måhända något givet fenomen där tiden kan vara reversibel?
Det förefaller åtminstone inträffa vid två tillfällen Tillfälle Ett sker när något passerar händelsehorisonten = Schwarzschild-radien eller point of no return Tillfälle två förefaller vara när en ”agent” med ett ”trancenderande” tillstånd beskriver att den linjära tidsuppfattningen upphör och allt är nu. Tillstånd Två förefaller vara en subjektiv upplevelse som i någon mening ges dig, och är svår att skapa viljemässigt.

Kan då utvecklingen existera i rummet? ja då rummet förefaller mindre beroende av tiden.
Kan förändringen existera i tiden? ja då tiden förefaller beroende av rummet.

Vad är syfte och mål med all denna ”sörja” av ”filosoferande”?
– Syftet är att finna goda argument till att bibehålla de erfarenheter och kunskaper som bidragit till samspelet mellan Människa Natur & Teknik.
– Målet är att erbjuda möjlighet till att öva de kunskaper och erfarenheter där handen och ögats färdigheter vart det centrala i lärandet.

Dettta är väl ett konkret exempel på att jag aldrig tycks bli färdig…

 

 

 

 [:]

Lämna ett svar