Kategorier
Blog

Vispa destillerat Vatten?

Är en fråga som aktualiserats efter ett intressant kurstillfälle och samtal med en stor mentor. Jag har i och med detta känt ett behov att ”titta” mera på om det kan ha någon betydelse att vispa destillerat vatten, för att på så vis föra in mera syre/luft i vattnet och göra det godare och nyttigare.

Nedan har jag markerat två avsnitt i orange, där jag anser att tesen att vispa vattnet efter kokning ger lite stöd för att det skulle släcka törst bättre samt plocka upp viktiga joner ifrån atmosfären och därmed förvandlar det till ”vanligt rent vatten” dock så kan avsaknad av salter fortfarande påverka negativt vid stora vattenintag.

Källa till nedan artikel är följande: https://www.greelane.com/sv/science-tech-math/vetenskap/is-it-safe-to-drink-deionized-water-609428

VETENSKAP

Varför du inte borde dricka avjoniserat vatten

16 Sep, 2019

Att dricka en liten mängd avjoniserat (DI) vatten innebär vanligtvis inte hälsoproblem, men det finns flera anledningar till att dricka stora volymer DI eller göra avjoniserat vatten till din enda källa är farligt.

Avjoniserat vatten är vatten från vilket joner har avlägsnats. Vanligt vatten innehåller många joner, såsom Cu 2+ (kopparjon minus två elektroner), Ca 2+ (kalciumjon minus två elektroner) och Mg 2+ (magnesiumjon minus två elektroner.) Dessa joner avlägsnas oftast med hjälp av en jonbytesprocess. Avjoniserat vatten kan användas i laboratoriesituationer där närvaron av joner skulle orsaka störningar eller andra problem.

Illustrerat diagram över hur avjoniserat vatten tillverkas.
Colintheone / CC BY-SA 4.0 / Wikimedia Commons 

Det är viktigt att notera att avjoniserat vatten inte nödvändigtvis är rent vatten. Renheten beror på källvattnets sammansättning. Avjonisering avlägsnar inte patogener eller organiska föroreningar.

Varför det är osäkert 

Bortsett från dess obehagliga smak och känsla i munnen, finns det goda skäl att undvika att dricka avjoniserat vatten:

 1. Avjoniserat vatten saknar mineraler som normalt finns i vatten som ger hälsofarliga effekter. I synnerhet kalcium och magnesium är önskvärda mineraler i vattnet.
 2. Avjoniserat vatten angriper aggressivt rör och lagringsbehållarmaterial, läcker ut metaller och andra kemikalier i vattnet.
 3. Att dricka DI kan leda till ökad risk för metalltoxicitet, både på grund av avjoniserat vatten läcker ut metaller från rör och behållare och eftersom hårt eller mineralvatten skyddar mot absorption av andra metaller i kroppen.
 4. Användning av DI för matlagning kan leda till förlust av mineraler i maten i kokvattnet.
 5. Minst en studie fann att intag av avjoniserat vatten direkt skadade tarmslemhinnorna. Andra studier observerade inte denna effekt.
 6. Det finns betydande bevis för att dricka DI stör mineral homeostas. Långvarig användning av avjoniserat vatten som dricksvatten kan orsaka organskador, även om det finns ytterligare mineraler någon annanstans i kosten.
 7. Det finns bevis för att  destillerat och DI- vatten är mindre benägna att släcka törst.
 8. Avjoniserat vatten kan innehålla föroreningar i form av bitar av jonbytarharts.
 9. Medan avjoniserat vatten tillverkat av destillerat eller omvänd osmos kan renat vatten vara rent, men avjoniserande icke-drickbart vatten gör det inte säkert att dricka.

Om du måste dricka DI 

Experter har smakat avjoniserat destillerat vatten och det smakar inte gott. Enligt dem känns det konstigt eller taggigt på tungan, men det orsakade inga brännskador eller upplöste vävnad i munnen. Om det är låst i ett laboratorium med valet mellan andra lösningsmedel, DI eller tungt vatten är avjoniseringen minst farlig, men det finns ett par sätt att göra det säkert:

 • Låt DI reagera med luft. Vattnet plockar lätt upp joner från atmosfären och förvandlar det snabbt till det vanliga renade vattnet.
 • Låt inte det avjoniserade vattnet rinna genom rör eller glas som har stött på otäcka kemikalier. Med andra ord, ge inte DI en chans att läcka ut giftiga metaller eller kemikalier från dess behållare.
 • Låt vattnet sedimentera och undvik att dricka delen i botten. Även om det inte är ett bevisat faktum är det möjligt att alla jonbytarhartspärlor skulle sjunka till botten av behållaren och det är bättre att inte ta risken. Ett alternativ skulle vara att köra DI genom ett filter. Använd inte ett blekt kaffefilter eller pappershandduk, annars kan du troligen läcka ut mer dioxin i vattnet än att ta bort potentiellt farligt harts.

Källa