Kategorier
Preparations

Perspektiv!

Grävling
Grävling

Är något jag vill beröra efter helgens Jakt & fiske kurs i Ångermanlands skogarna, Det har varit mycket givande för mig och att man man lär så länge man har elever känns mera passande än någonsin. Helgen i stort har innehållit lite om spårning, tillvaratagande av vilt , konserveringsmetoder, hur rör sig djur, vildmarksbastu (swetlodge) m.m

 

Mera övning
Mera övning

När det gäller detta med perspektiv så stod vår fiskelärare Sven-Olof Wedin för detta när han galant instruerade oss alla hur man binder nät med kavel och nål. Han berättade också om sin uppväxt i Ullviksbodarna i Nordingrå socken i början av 1950- talet där han och hans tvillingbror fick växa upp i en fiskarfamilj med alla det utmaningar som med det följde.

Undertecknad med kavel och nål.
Undertecknad med kavel och nål.

Nu till det som gjorde ett stort avtryck på mig, han berättade att det kunde ta en hel vinter att binda ett nät medans man i dag kan köpa samma mängd av nätslingor för ca 45 kronor. Det sätter perspektiv på vår utveckling och att detta hantverk inte har så stort överlevnadsvärde ur en ekonomisk aspekt. Men något som inga pengar i världen kan mäta sig med är känslan av sammanhang när man skapar sitt egna nät med hjälp av handen och ögats kunskap.

Jag vill mena att såna här kurser syftar till att skapa förståelse för kunskaper som garanterat vår arts överlevnad i tusentals år, och att målsättningen med kurserna är att träna samspelet mellan just handen och ögats kunskap.

Något som vi också tränade var att tvinna fibrer från brännässla och mjölkört. Att göra ett nät från början av exempelvis mjölkört är en intressant utmaning tidsmässigt, kanske ett framtida projekt.

Nästa inlägg skall handla om ”Original och kopia” när det gäller ”utveckling” av Moraknivar.

 

Kategorier
Preparations

Different Re-Nature definitions

Inställer sig när man ibland söker källan till olika ord och dess betydelse. Roade mig att gräva lite djupare i mitt valda domän namn, Hittade lite olika förklaringar men fastnade mest för dessa.

Som ni märker nedan så är det hela på engelska, jag har  för avsikt att sakta försöka skriva mera av mina inlägg på engelska då det öppnar upp en del för nya läsare.

Origin of re- a prefix, occurring originally in loanwords from Latin, used with the meaning “again” or “again and again to indicate repetition, or with the meaning “back” or “backward” to indicate withdrawal or backward motion: regenerate; refurbish; retype; retrace; revert

Origin of nature.
Middle English, from Middle French, from Latin natura, from natus, past participle of nasci to be born 

My humble conclusion of this two words if you put them together it will be citation: To be born again and again wich give me some hope if it’s  in terms of your ability to learn.

I also wanna show that my photo is on the absolutly top on google but totally surronded of a more sucsessfull company that selling hairproduct’s.

I dont now if Schwartzkopf  now ”my definition of Re-Nature” but i belive that it would also fit in their mission to sell products to keep you forever young.

re-nature